Skip to content

GAITASUNEN ARABERAKO EBALUAZIOA

Datorren 24-25 ikasturtean, ebaluazio-eredu berri bat ezarriko da JM-n  gaitasunetan oinarritutakoa eta LOMLOE hezkuntza-lege berriarekin bat datorrena.

Ikuspegi berritzaile honek ebaluazio integralagoa eta pertsonalizatuagoa sustatu nahi du, ikasle bakoitzaren aurrerapena eta garapena modu holistikoagoan baloratuz. Helburua norbanakoen trebetasunak aintzat hartuko dituen, sormena sustatuko duen eta ikasleen hazkunde integrala bultzatuko duen hezkuntza-giroa sustatzea da.

Ekimen hau urrats garrantzitsua da ikaslearengan oinarritutako hezkuntza inklusiboagoa lortzeko, gaitasunetan oinarritua. Jarraian, 8 konpetentzia giltzarriak errepasatuko ditugu. Eskumen horien lorpena eta LOMLOE hezkuntza-lege berrian aurreikusitako helburuak eskumen guzti-guztiak eskuratzeari eta garatzeari lotuta daude:

HKK- Hizkuntza-Komunikaziorako Konpetentzia: Beste pertsona batzuekin errespetuz, etikoki, egokiro eta sormenez eraginkortasunez komunikatzeko trebetasuna eskatzen du.

KE- Konpetentzia Eleaniztuna: Hainbat hizkuntza ikasteko eta komunikatzeko modu egoki eta eraginkorrean erabiltzea eskatzen du.

STEM- Matematikarako Gaitasuna eta Zientzia, Teknologia eta Ingeniaritzako konpetentzia: Mundua ulertzea dakar, ingurune zientifikoa, pentsamendu eta irudikapen matematikoak, teknologia eta ingeniaritzaren metodoak erabiliz ingurunea modu konprometitu, arduratsu eta iraunkorrean eraldatzeko.

KD- Konpetentzia Digitala: Teknologia digitalen erabilera segurua, osasungarria, jasangarria, kritikoa eta arduratsua eskatzen du, ikaskuntzarako, lanerako eta gizartean parte hartzeko, bai eta teknologia horiekiko interakzioa ere.

CPSAA- Gaitasun Pertsonala, Soziala eta Ikasten Ikasteko Gaitasuna: Norbere buruari buruz hausnartzeko, denbora eta informazioa eraginkortasunez kudeatzeko, besteekin modu eraikitzailean lankidetzan aritzeko, erresilientziari eusteko eta bizitza osoko ikaskuntza kudeatzeko trebetasuna da.

HK- Herritartasunerako Konpetentzia: Herritar arduratsu gisa jarduteko eta bizitza sozial eta zibikoan bete-betean parte hartzeko trebetasuna da, kontzeptu eta egitura sozial ekonomiko eta politikoen ulermenean, munduko gertaeren ezagutzan eta iraunkortasunarekiko eta munduko herritartasuna lortzearekiko konpromiso aktiboan oinarrituta.

EK- Ekintzailetza-Konpetentzia: aukeren eta ideien gainean jardutera bideratutako bizi-ikuspegia garatzea dakar, besteentzat emaitza baliotsuak sortzeko beharrezkoak diren berariazko ezagutzak erabiliz. Begirada entrenatzea ahalbidetzen duten estrategiak eskaintzen ditu, beharrak eta aukerak detektatzeko.

KAKK- Kontzientzia eta Adierazpide Kulturaletarako Konpetentzia: ideiak eta esanahia modu sortzailean adierazteko eta kultura ezberdinetan komunikatzeko modua ulertzea eta errespetatzea eskatzen du, baita arte eta beste adierazpen kultural batzuen bidez ere.

Ebaluazio-eredu berriak ikasleen jardun akademikoaren eta pertsonalaren jarraipena erraztuko duten tresna teknologikoak inplementatzea ere aurreikusten du, atzeraelikadura zehatzagoa eta egokiagoa eskainiz. Gainera, ikasleek beren ebaluazio-prozesuan parte-hartze handiagoa izatea sustatuko da, beren ikaskuntzari eta garapenari buruzko gogoeta sustatuz.